สื่อไทยพร้อมใจใส่เสื้อ ‘หยุดตีทะเบียนสื่อ ครอบงำประชาชน’ เนื่องใน ‘วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก’

ทุกวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประกาศให้เป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ซึ่งเป็นเวลากว่า 24 ปีแล้วที่ทุกประเทศสมาชิกได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมตระหนักในบทบาทของ “สื่อสารมวลชน” ฐานะตัวแทนปากเสียงของประชาชนที่มีเสรีภาพ

วันนี้บรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงต่างพร้อมใจสร้างปรากฏการณ์สวมใส่เสื้อสัญลักษณ์ “คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ” ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นเสื้อสีขาวมีภาพ “ชูมือสีดำกำโซ่ปลดปล่อยนกพิราบ” และมีข้อความใต้ภาพว่า “หยุดตีทะเบียนสื่อ ครอบงำประชาชน” เพื่อแสดงพลังคัดค้านไปถึง”รัฐ” และ สปท.เพื่อขอคัดค้านจากที่ประชุม สปท.ได้ลงมติเห็นชอบ รายงานการปฏิรูปสื่อสารมวลชนของ ที่ให้มีร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และ มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และร่าง พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ ด้วยมีคะแนน 141 ต่อ 13 งดออกเสียง 17 เสียง

ขั้นต่อไปคือรัฐบาลจะทำการกรองเป็นขั้นที่ 2 ต่อจาก สปท. เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบก็ต้องส่งเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นขั้นที่ 3

ขณะที่ใจความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และ มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในการทำสื่อ คือ

มาตรการควบคุมสื่อ
-ยอมตัดบทลงโทษสื่อที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
-ให้สื่อมวลชนเป็นผู้ออกใบรับรองกันเอง
คำนิยาม “สื่อมวลชน”
-ครอบคลุมไปถึงสื่อออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นคน
-ให้ถือเป็นทั้งนักข่าว และบรรณาธิการ แต่ไม่มีสังกัด
-รวมถึงเพจที่มีรายได้ทางอ้อมจากโฆษณาออนไลน์

นอกจากนี้ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ก็จะมีการกำหนดให้มีตัวแทนของรัฐร่วมเป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย.

keyboard_arrow_up