ไทยแชมป์! ยอดตายเพราะอุบัติเหตุบนถนน ‘สูงสุดในอาเซียน’ ผลพวงบังคับใช้ “กฎหมายหย่อนยาน”

รายงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยบนท้องถนนของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Road Safety Strategy) ฉบับล่าสุด เผยว่าไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  ตามมาด้วยเวียดนามและมาเลเซีย  ขณะที่สิงคโปร์ครองสถิติดินแดนที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้

รายงานดังกล่าวระบุว่า ไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉลี่ยสูงถึง 36.2 รายต่อประชากรทุก 100,000 ราย ซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียน จากผลพวงของจำนวนถนนภายในประเทศไทยที่มีระยะทางรวมกันมากกว่า 180,053 กิโลเมตร แต่กลับมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่หย่อนยานที่สุดในภูมิภาคนี้   ตามมาด้วยเวียดนาม จำนวน 24.5 รายต่อประชากรทุก 100,000 ราย และมาเลเซีย จำนวน 24 รายต่อประชากรทุก 100,000 ราย

ขณะที่สิงคโปร์ รั้งตำแหน่งดินแดนที่มีผู้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน “ต่ำที่สุดในอาเซียน” ที่ 3.6 รายต่อประชากรทุก 100,000 คน รองลงมา คือ บรูไน จำนวน 5.8 รายต่อประชากรทุก 100,000 ราย และฟิลิปปินส์ จำนวน 10.5 รายต่อประชากรทุก 100,000 ราย

รายงานระบุว่า ยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน คือ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะท้องถิ่นประเภทรถสามล้อ  รถจักรยาน  ตามมาด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ “คนเดินเท้า”

ทั้งนี้ ในแต่ละปี  ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกมีจำนวนสูงถึงกว่า 1.25 ล้านราย  ซึ่งในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชากรในเอเชียและแอฟริกา

 

 

 

keyboard_arrow_up