การไฟฟ้านครหลวง ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ

ยิ่งใกล้วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลายหน่วยงานก็ได้เริ่มเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ที่ได้ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ โดยความมุ่งมั่นในการดูแลระบบไฟฟ้าในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน

นายสมศักดิ์ โพธิ์อุ่น ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตราษฎร์บูรณะ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ตั้งโครงการบริหารจัดการน้ำของโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีสะพานภูมิพลซึ่งเป็นสะพานที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่าง กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เพื่อประโยชน์ในการสัญจร โดยมีระบบไฟ จากการไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่างตลอดทั้งเส้นทางเพื่อความมั่นคง และปลอดภัย

ไม่เพียงแต่ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ แต่ยังมีโครงการอื่น ๆ ในพระราชดำริ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการถนนหยดน้ำ และโครงการสะพานพระราม 8 โครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ฯลฯ

โดย กฟน. มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินโครงการในพระราชดำริเป็นไปตามพระราชปณิธาน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการตามรอยพ่อ” ให้ยั่งยืนสืบไป

keyboard_arrow_up