เกาหลีใต้เตรียมออกหนังสือเดินทางอักษรเบรลล์ แห่งแรกของโลก

เกาหลีใต้เตรียมออกหนังสือเดินทางอักษรเบรลล์แห่งแรกของโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทุพพลภาพทางสายตา ในการเดินทางและเข้าพัก โรงแรมในต่างประเทศ

กระทรวงต่างประเทศระบุว่า จะเริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอักษรเบรลล์ตามสำนักงานบริการหนังสือเดินทางในประเทศ 240 แห่ง และต่างประเทศ 170 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนเป็นต้นไป โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหนังสือเดินทาง อาทิ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ออกและวันหมดอายุของหนังสือเดินทางจะอยู่ในรูปแบบสติ๊กเกอร์อักษรเบรลล์แปะอยู่ที่บริเวณด้านหลังของหน้าแรก

การออกหนังสือเดินทางอักษรเบลล์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ คาดหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่บรรดาผู้พิการทางสายตา หลังจากที่พวกเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาในการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก เนื่องจากความยากลำบากในการยืนยันตัวตนของหนังสือเดินทาง

ข้อมูลจาก : WorldNews_AmarinTV34‏ 

keyboard_arrow_up