‘นายอินทร์ X BMN Read Around’ เปิดมิติใหม่ ‘อ่านหนังสือยุคดิจิทัล’ ฟรี 24 ชั่วโมง

บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท แบงคอกเมโทรเน็ทเวิร์คส์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “นายอินทร์ X BMN Read Around” การอ่านแบบใหม่ สอดรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ ที่นิยมรับข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน

นายอินทร์ X BMN Read Around ได้รวบรวมหนังสือ 100 เล่ม จากกว่า 20 สำนักพิมพ์ชั้นนำ มาให้ดาวน์โหลด อ่านอีบุ๊คฟรี 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มนำร่องที่สถานีรถไฟฟ้า MRT 5 สถานีหลัก ตั้งเป้าคาดจะมีผู้อ่านหนังสือผ่านโครงการนี้ร่วม 5 แสนเล่ม คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อมรินทร์ได้รับความร่วมมืออย่างดี กับทาง BMN ซึ่ง เป็นผู้ดูแลและบริหารพื้นที่ของรถไฟฟ้า MRT เป็นโครงการที่คืนสู่สังคม โดยการสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่าน จึงเกิดเป็นโครงการ Read Around ขึ้นมา ด้วยการโหลดหนังสือดิจิตอลมาอ่านฟรี 24 ชั่วโมง สามารถโหลดได้จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้ง 5 แห่ง จุดประสงค์เนื่องจากต้องการส่งเสริมการอ่าน เพราะเชื่อว่า การอ่านคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ทาง BMN เล็งเห็นว่า ทุกวันนี้การใช้ชีวิตบนรถไฟฟ้า ก็เป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ก็สามารถนำมารวมกัน สามารถทำให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนที่จะอยู่เฉยๆ หรือเล่นแต่โซเชียลมีเดีย ให้หันมาอ่านหนังสือ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์พันธมิตร 20 กว่าสำนักพิมพ์ชั้นนำ ได้มีการคัดเลือกหนังสือขายดีทุกเล่ม นำมาให้คนได้อ่าน ซึ่งตลอด 3 เดือนจากนี้จะมีหนังสือ ประมาณ 100 ปก โดยจะเปลี่ยนทุก 2 สัปดาห์

คุณระริน บอกอีกว่า จากค่าเฉลี่ยของคนไทยยังคงอ่านหนังสือน้อยมาก ฉะนั้น สิ่งที่อมรินทร์ทำมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญ กับเรื่องการส่งเสริมการอ่าน ส่วนกิจกรรมสงเสริมการอ่าน ทางบริษัททำมาหลายรูปแบบ มุ่งเน้นที่ พ่อแม่ โรงเรียน และนักเรียน เพราะจะส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยใช้แนวคิด อ่านกันวันละ 15 นาที และได้มีการพิสูจน์มาแล้ว มีผลวิจัยออกมาว่า อ่านแค่ 15 นาที ก็เพียงพอที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมา และมีนิสัยรักการอ่าน ละจะส่งผลให้มีความคิดที่ดี มีจิตใจที่มั่นคง รวมถึงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อได้อย่างดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นอมรินทร์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการอ่านมาโดยตลอด.

keyboard_arrow_up