หนาวนี้ระวัง โรคอุจจาระร่วง-ไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งช่วงนี้จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าช่วงเวลาอื่นของปี หากอากาศเย็นลงจะทำให้เชื้อโรคบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายและเร็วกว่าในฤดูกาลอื่น โดยโรคที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว มี 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก 2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

ทั้งนี้โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วยด้วยโรคติดต่อ ผ่านการดื่มน้ำ หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ หรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัด ก่อนถ่ายเหลว โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรง แต่บางรายอาจขาดน้ำรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลรักษา ควรให้อาหารเหลวแก่เด็ก ถ้าเด็กยังถ่ายบ่อยควรผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ให้เด็กดื่มทีละน้อย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ ส่วนการป้องกัน ควรกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

01-pee-health-UTI

ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และแพร่กระจายได้กว้างขวางในที่ที่คนอยู่แออัด หากป่วยให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และดูแลร่างกายให้อบอุ่น ต้องพักผ่อนให้มากๆ หยุดเรียน หยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย ถ้าไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน และเสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

dreamstime_l_27697826_sickwomanFlu

อีกโรคที่สำคัญคือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้ส่วนมากพบในทารกและเด็กเล็ก เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพอง และแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนการป้องกันโรค ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชน ในช่วงที่มีการระบาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ที่สำคัญ หากพบเด็กป่วยหรือสงสัย ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

2

ส่วนภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส พบมากในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ช่วงอากาศหนาวเย็น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน จากข้อมูลระหว่างปี 2551 – 2559 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังเหตุการณ์การป่วยและเสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส พบว่ามีรายงานทั้งสิ้น 16 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 27 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ภาคเหนือ ข้อแนะนำในการปฏิบัติ คือ ให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยติดตั้งในห้องที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดป้ายเตือน และบอกถึงวิธีใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแก๊สระหว่างอาบน้ำในห้องน้ำ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และออกจากห้องน้ำทันที โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อมูลจาก กรมอนามัย

ภาพจาก Reader’s Digest, www.somdej.or.th

keyboard_arrow_up