เผยภาพ Buzludzha อนุสรณ์สถานพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบัลแกเรีย

แม้จะเป็นลัทธิความเชื่อที่เหลือเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังใช้ระบอบนี้ในการปกครองผู้คนอยู่ แต่ขณะเดียวกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมา ความเชื่อทางการเมืองเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นั้นถูกเผยแพร่ไปโลก โดยสังเกตได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่ยังหลังเหลืออยู่ อบ่างเช่น Buzludzha อนุสรณ์สถานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบัลแกเรียที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1891 หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการพบปะพูดคุยของสมาชิกกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มแรกของบัลแกเรีย

wikipedia.org

ถึงจะบอกว่าอนุสรณ์สถานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับคอมมิวนิสต์กลุ่มแรกของบัลแกเรีย แต่ขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนฐานบัญชาการของพรรคคอมมิวนิสต์ในบัลแกเรีย ที่ใช้เพื่อวางแผนการปกครองประเทศ และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงถูกสร้างเอาไว้อยู่บนเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 1,432 เมตร เพราะกลุ่มแกนนั้นในยุคนั้นต้องการทำให้ที่แห่งนี้โดดเด่น และมองเห็นเมืองภายใต้การปกครองของพวกเขาทั้งหมด รวมทั้งยังสร้างลักษณ์ต่างๆ ที่สื่อถึงแนวทางความคิดของลัทธิความเชื่อนี้อย่างชัดเจน

wikipedia.org
wikipedia.org

อย่างไรก็ตาม หลังจากการการปฏิวัติระบอบการปกครองครั้งใหญ่ในบัลแกเรีย จนนำมาสู่การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อปี 1989 ปัจจุบันอนุสรณ์สถาน Buzludzha ได้หลงเหลือสภาพที่สมบูรณ์เพียง 20% เท่านั้น อีกทั้งรัฐบัลแกเรียเองก็แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับอนุสรณ์สถานแห่งนี้แม้แต่น้อย จึงทำให้มันถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่มีแนวคิดว่าจะซ่อมแซมมันแต่อย่างใด ทั้งยังประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่หลีกเลี่ยงการเข้าไปชมด้านในของตัวอาคารอย่างอันขาด เพราะความเสียหายจากสงคราม และการผุพังตามกาลเวลา อาจทำให้ตัวอนุสรณ์สถานถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ

wikipedia.org
keyboard_arrow_up