ไม่หรูแต่อยู่ได้!? เผยไอเดียเปลี่ยนขวดน้ำเหลือทิ้ง เป็นบ้านราคาประหยัดแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงจะประสบปัญหาภัยแล้งและเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่สุดแห่งหนึ่งในแทบอเมริกาใต้เท่านั้น แต่ประเทศแอลจีเรียยังประสบกับปัญหาขยะทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในประเทศและการกลายเป็นแห่งถมขยะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสร้างผลกระทบในหลายๆ ด้านกับประชาชนในประเทศนี้ จนต้องมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเดินทางเข้ามาช่วยรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เช่นการเปลี่ยนขวดน้ำขวดน้ำพลาสติกให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้

แม้จะฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่จากการทดลองหลายต่อหลายครั้ง พวกเขาพบว่าขวดน้ำที่อัดทรายเข้าไปจนเต็มนั้นมีความแข็งแรงทนทานไม่ต่างจากอิฐก่อสร้างเลย และยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วย แม้ว่าเมื่อฉาบด้วยโคลนผสมหญ้าแล้วจะทำให้มีปัญหาในเรื่องการระบายความร้อนบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขด้วยการเปิดช่องหน้าต่างได้

ที่มา – acidcow.com

keyboard_arrow_up