เติมเต็มชีวิต Grab Life by Chang

ทุกการเดินทาง เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ และคำว่าเพื่อน และทุกครั้งที่คุณออกไปเที่ยว
คุณจะได้ “เพื่อน” กลับมา

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 12.30 น.
รีรันทุกวันพุธ 10.00 น.

SHARE