เมืองใจดี

Universal Design แนวคิดเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียม

เมืองใจดี รายการที่เสนอแนวคิด Universal Design เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อผู้ที่มีความหลากหลายในสังคม

ออกอากาศทุกวันจันทร์ 02.30 น.

SHARE