100 ปีไกลบ้านฯ

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2

ออกอากาศทุกอาทิตย์ เวลา 06.00 น.

Comments

100 ปีไกลบ้านฯ

| FAMILY & LEARNING |
About The Author
-