เติมเต็มชีวิต Grab Life by Chang

ทุกการเดินทาง เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ และคำว่าเพื่อน และทุกครั้งที่คุณออกไปเที่ยว
คุณจะได้ “เพื่อน” กลับมา

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 12.30 น.

Comments

เติมเต็มชีวิต Grab Life by Chang

| Life Style |
About The Author
-