ทราบแล้วเปลี่ยน

เกมเพื่อโภชนาการ เพื่อการกินที่ดีของเด็ก ๆ

ทราบแล้วเปลี่ยน โภชนาเกม เกมเพื่อโภชนาการ รายการที่อาสาจะมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการกินที่ดี การโภชนาการที่ดี เพราะในปัจจุบันสถานการณ์สุขภาพของเด็กอ้วนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องของการกิน ที่มักกินอาหารที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว แต่ไร้คุณภาพ มาร่วมปรับพฤติกรรมการกินของเด็ก ๆ ไปด้วยกันในรายการทราบแล้วเปลี่ยน

ออกอากาศทุกพุธ 03.30 น.

Comments

ทราบแล้วเปลี่ยน

About The Author
-